Regulamin sklepu

Sklep internetowy owocowedrzewa.pl, działający pod adresem https://www.owocowedrzewa.pl prowadzony jest przez:

Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych Joachim Konieczko,
47-316 Górażdże ul.Główna 5,
NIP 756-141-04-43

Szkółka jest gospodarstwem szkółkarskim i posiada status Rolnika Ryczałtowego

 • Adres do korespondencji pocztowej:
  47-316 Górażdże, ul. Głowna 5
 • Numer telefonu do kontaktów z Klientami:
  +48 600 391 693
 • Adres poczty elektronicznej:
  szkolkadrzew@op.pl

Słowniczek:

Sklep – prowadzony przez sklep internetowy owocowe drzewa- Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych Joachim Konieczko działający pod adresem: https://www.owocowedrzewa.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Szkółka Joachima Konieczko – podmiot odpowiedzialny za realizację zamówień, administrowanie danymi osobowymi oraz za prowadzenie Sklepu:
Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych i Róż  Joachim Konieczko, 47-316 Górażdże ul. Główna 5, NIP 756-141-04-43, REGON 160313479

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupów w Sklepie, jeżeli zakupy te nie są związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca –  Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, nie będący Konsumentem, dokonujący zakupów w związku z prowadzoną działalnością zarobkową;

Konsultant – osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK);

Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

Punkt Odbioru Roślin – punkt prowadzony przez Szkółki Konieczko, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie drzewa.com.pl
 2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
  2. Procesor: 1 GHz
  3. RAM: 1 GB pamięci RAM
  4. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
  5. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768
  6. Sterowanie: klawiatura, mysz
  7. Opcjonalnie: słuchawki
  8. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
  9. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)
 4. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta należy uruchomić stronę internetową: https://owocowedrzewa.pl/login.html i wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić hasło do konta.
 5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, a tym samym potwierdza fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  1. wyboru zamawianych towarów lub usług,
  2. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  3. wyboru sposobu płatności.
 7. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w szkółce oraz z  innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
  1. częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
  2. anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
 9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

II. Zmiany w zamówieniach.

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach pomocy lub telefonicznie.
 2. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

III. Ceny towarów.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. są cenami niepodatkowanymi z mocy ustawy podatkiem VAT,
  3. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
  4. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 5. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest w regulaminie wysyłek.

IV. Czas realizacji zamówienia.

 1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Do krajów Unii Europejskiej może być dostarczone, według wyboru Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. Do krajów poza Unią Europejską zamówienia nie są dostarczane ,wchodzi tu tylko odbiór osobisty w siedzibie firmy –naszego gospodarstwa.
 5. Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
 6. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

V. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  1. Płatność przy odbiorze.
   Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia, zapłata po otrzymaniu towaru wraz z rachunkiem,
  2. Przelew bankowy, przelew elektroniczny.
   Preferowanym sposobem płatności jest płatność na podstawie faktury po dostarczeniu towaru.
   Realizacja zamówienia nie jest powiązana z przedstawieniem zapłaty za towar i jest wysyłana niezależnie od niego.
 2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie poprzez przedpłatę na podstawie wystawionego rachunku . Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
 3. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

VI. Reklamacje. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich.

 1. Towary są objęte gwarancją producenta Szkółki Joachima Konieczko. Gwarancja udzielana jest na okres 60 dni od daty otrzymania towaru przez Klienta.
 2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient będący Konsumentem może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi za wady towaru. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi będącemu Konsumentem od sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru są uprawnieniami od siebie niezależnymi.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu.
 4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu wraz z pisemną reklamacją, zawierającą żądanie oraz uzasadnienie reklamacji (wzór na odwrocie faktury).
 5. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji na piśmie i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 6. Jeśli nie będzie możliwa wymiana towaru uszkodzonego na inny, pełnowartościowy (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.
 7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sklep, Klientowi przysługuje prawo do odwołania się do właściwego sądu powszechnego na drodze powództwa cywilnego.
 8. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje ponadto m.in. prawo do:
  1. zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcia sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego,  działającego na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001 nr 113 poz. 1214);
  2. zwrócenia się z wnioskiem o udzielenie pomocy w sporze konsumenckim do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub do innej organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy wspieranie konsumentów w sporach z przedsiębiorcami;
  3. zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu, więcej informacji dostępnych pod adresem: http://www.opole.wiih.gov.pl/postepowaniepolubowne ;
  4. skorzystania z procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów, opracowanej przez Komisję Europejską, dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL ;
  5. skorzystać z pomocy infolinii konsumenckiej, prowadzonej przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów: tel. 801 440 220 oraz 22 290 89 16, e-mail: porady@dlakonsumentow.pl, https://uokik.gov.pl/kontakt.php .
 9. Szczegółowe sposoby prowadzenia sporów konsumenckich wskazane zostały na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php .

VII. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
 2. Zwracane towary muszą być kompletne. Pozostałe towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. W przypadku roślin konieczna jest opieka nad nimi podlewanie oraz odpowiednie traktowanie.
 3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy (wzór oświadczenia na odwrocie faktury) na adres: Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych Joachim Konieczko, 47-316 Górażdże, ul. Główna 5, zgodnie z zasadami Działu VIII “Zwrot należności Klientom. Nadpłaty”.
 4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII “Zwrot należności Klientom. Nadpłaty”.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje z powodów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności jeżeli przedmiotem umowy  jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

VIII. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie (nadpłata). Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
 3. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta obowiązują następujące zasady zwrotu:
  1. nadpłata przekraczająca 5,00 (słownie: pięć) złotych może być wykorzystana na zakupy w Sklepie lub zwrócona na zasadach opisanych w punktach 1 i 2,
  2. nadpłata o wartości pomiędzy 1,00 (jeden) zł, a 5,00 (pięć) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie,
  3. nadpłata poniżej 1,00 (jeden) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6(sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty.
  4. W każdym przypadku, na życzenie Klienta, zwrot nadpłaty może nastąpić w kasie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu wypłaty z Biurem Obsługi Klienta. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa).
 6. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu dokonania wysyłki . W zamówieniu możliwe są następujące modyfikacje.
  1. dodanie do zamówienia innych roślin , b. usunięcie roślin z zamówienia,
  2. zmiana formy płatności,
  3. zmiana adresu na fakturze VAT.
 7. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy) w każdym czasie jeżeli zamówienie nie zostało przez niego opłacone.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.

VII. Dane osobowe.

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia w każdym czasie.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez Szkółkę Joachima Konieczko, które jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz działalnością Sklepu.

VIII. Postanowienia dotyczące umów z Przedsiębiorcami

 1. Wobec Klientów będących Przedsiębiorcami, odpowiedzialność Szkółki Joachima Konieczko z tytułu rękojmi zostaje w całości wyłączona zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. Przedsiębiorcy  przysługuje wyłącznie uprawnienie z tytułu gwarancji.
 2. Odpowiedzialność Szkółki Joachima Konieczko wobec Przedsiębiorcy jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
 3. Szkółka Joachima Konieczko  odpowiadają wobec Przedsiębiorcy wyłącznie za typowe szkody dające się przewidzieć w momencie zawarcia umowy i nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 4. Z chwilą wydania przez Szkółka Joachima Konieczko towaru przewoźnikowi, przechodzi na Przedsiębiorcę niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru, a także wszelakie korzyści i ciężary związane z Produktem. Szkółka Joachima Konieczko nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia towaru przez przewoźnika do przewozu, a także za opóźnienie dostawy towaru.
 5. Szkółka Joachima Konieczko mogą zażądać od Przedsiębiorcy zaliczki lub przedpłaty, nawet jeżeli Przedsiębiorca wybrał inną formę płatności za zamówione towary.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Szkółką Konieczko, a Przedsiębiorcą rozpoznawane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Szkółki Konieczko.

IX. Postanowienia końcowe.

 1. Umowa Sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Szkółką Joachima Konieczko.
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony internetowej owocowedrzewa.pl Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:
  1. Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
  2. Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony owocowedrzewa.pl.
  3. Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta
 5. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Szkółką Joachima Konieczko, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) – w sprawach dotyczących Konsumentów, a także ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823).
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.owocowedrzewa.pl Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 9. Dokonując zakupów w Sklepie, Klient akceptuje treść niniejszego Regulaminu, który jest integralną częścią zawartej z Klientem Umowy Sprzedaży.

Zapraszamy do korzystania ze stron Pomocy, gdzie przedstawiliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data